MERE END 500 MEDLEMMER ÅRLIGT
OVER 70 FORSKELLIGE HOLD PÅ 6 NIVEAUER
100+ ÅRS ERFARING - STILL GOING STRONG

Efterår 2024 12.08.2024  -  22.12.2024
Vejledning
Tilmeldingen er personlig og gælder KUN den tilmeldte person. Tilmeldingen kan defor ikke overdrages til andre i tilfælde af sygdom eller lign.

Haletudser (HT)
Haletudser (nybegynder børn)
Alder: ca. 5-10 år
Svømning 1 gang per uge
 
På begynderholdet lærer børnene at føle sig trygge i vandet. Til en start kan børnene benytte svømmebælter til tryghed og opdrift, men senere lærer børnene gradvist at klare sig uden. 
Der undervises desuden i basal svømmeteknik. 

Svømmetekniske forudsætninger:
Der er ingen svømmetekniske forudsætninger for at tilmelde sig, eller deltage på dette hold.

Undervisningsform:
Holdet har fokus på læring gennem leg, samt tryghed i vandet

Læringsmål:

 • Tryghed i vandet
 • Kunne hoppe i vandet fra bassinkanten
 • Få hovedet under vand
 • Svømme på maven og ryggen
 • Svømme uden hjælpemidler
Tilmeld/Læs mere - (16)

Guppy (GU)
Guppy (øvede børn)
Alder: ca. 7-12 år
Svømning 1-2 gange per uge.

Undervisningen er en fortsættelse af de færdigheder børnene opnåede på begynderholdet. Holdet har fortsat fokus på tryghed i vandet,
og bygger videre på svømmeteknikkerne, ligesom der introduceres hovedspring. Børnene svømmer uden hjælpemidler.
 
Holdet deltager i diplomstævner arrangeret af klubben.
 
Svømmetekniske forudsætninger:
 
Primære krav:

 • Hoppe selvstændigt i vandet
 • Svømme ben liggende på mave og ryg
 • Tryg nok ved vandet til at svømme uden hjælpemidler

Sekundære krav (2 ud af 3 skal være opfyldt):

 • Have hovedet under vandet uden at holde sig for næsen
 • Flyde selvstændigt på maven og ryggen
 • Introduceret til raketstart

Undervisningsform:

 • Fokus på læring gennem leg, samt få tekniske øvelser

  Da børnene på Guppyholdet, og det efterfølgende Søløve- eller Kunstsvømningshold, undervises i lidt sværere tekniske øvelser
  forvcentes det, at de lærer at holde fokus på træneren og lytter efter dennes instruktioner.

 

Læringsmål:

 • Svømme crawl med arme og ben
 • Træde vande
 • Svømme med hovedet under vandet og dykke
 • Lave en kolbøtte i vandet
 • Introduktion til butterfly-ben
 • Oprykning til Søløve eller Kunstsvømning


OBS: Dette er et kvartalshold (2-3 mdr.). Der er ikke automatisk forhåndstilmelding mellem de to kvartalsperioder. Vi anbefaler derfor at man tilmelder dig begge perioder fra starten.
Tilmeld/Læs mere - (22)

Søløver (SØ)
Søløver (Meget-Øvet børn)
Alder: ca. 7-14 år
Svømning 2 gange per uge
 

Undervisningen er en forsættelse af de færdigheder børnene opnåede på Guppy (Øvet børn). På holdet arbejdes der også med nye stilarter som brystsvømning og butterfly. Der vil endvidere være  fokus på dykning og fællesskabet ved svømning.
Det er ikke muligt, alene at tilmelde sig én træning per uge.
 
Søløveholdet fungerer som springbræt til vores talentafdeling, og er derfor rettet mod de børn, der gerne vil udvikle deres teknik yderligere. Når man som svømmer har opnået et tilstrækkeligt niveau vil der ske en oprykning til Talentholdet.
 
Det er maksimalt muligt at deltage på holdet 1,5 år. Ønsker man ikke at rykke videre op på Talentholdet vil man blive rykket videre til vores Tweens-hold eller Kunstsvømning.
 
Holdet deltager desuden i mærkesvømning arrangeret af klubben.

 
Svømmetekniske forudsætninger:
 
Primære krav:

 • Turde hoppe fra skamlen og svømme efterfølgende 50m
 • Basal forståelse af teknik i crawl og ryg
 • Raketstart med efterfølgende streamline

Sekundære krav (2 ud af 3 skal være opfyldt):

 • Basal introduktion til flyben
 • Lave kolbøtte og rotere liggende i vandet, uden brug af arme
 • Dykke ned til bunden (ca. 2m)

 

Undervisningsform:

 • Større fokus på tekniske øvelser, og mindre leg

 

Læringsmål:

 • Uddybende kendskab til teknik i crawl og ryg
 • Introduktion til startspring og vendinger
 • Introduktion til sammensat fly (butterfly)
 • Oprykning til Talent, Kunstsvømning eller Teenager


OBS: Der er ikke forhåndstilmelding mellem de to sæsonperioder. Vi anbefaler derfor at man tilmelder dig begge perioder samtidig.
Tilmeld/Læs mere - (2)

Tweens (TW)

Tweens: 
Alder: ca. 7-12 år
Svømning 1 gang per uge

Undervisningen bygger videre på de færdigheder, børnene har opnået på begynderholdet. Børnene bevæger sig i vandet uden hjælpemidler. Tweensholdet har fokus på glæden ved at bevæge sig i vand - og bruger tid på at udforske vandets mange muligheder både via spring, dyk, leg og boldspil.

Holdet har i højere grad fokus på at udfordre motorik, nysgerrighed og alternativ bevægelse frem for decideret svømmeteknik.

OBS: Der er ikke forhåndstilmelding mellem de to sæsonperioder. Vi anbefaler derfor at man tilmelder dig begge perioder fra starten.

 
Tilmeld/Læs mere - (2)

Teenager (TE)
Teenager
Alder: ca. 12-19 år
Svømning 1-2 gange per uge
 
For teenagere, som ikke vil svømme konkurrencesvømning, men gerne vil forbedre deres svømning og have det sjovt i vandet.
 
Der er mulighed for at svømme enten én dag (mandag) eller to dage (mandag og onsdag) om ugen.
 
To trænere er tilknyttet holdene om mandagen således at der er mulighed for at at vælge imellem svømmeundervisning og/eller vandaktiviteter.
Tilmeld/Læs mere - (3)

Talent (TA)
Talent
Alder: ca. 8 - 18 år
Svømning 2 gange per uge

Svømmerne rekrutteres af træneren blandt svømmerne på Søløveholdet. 
Det er ikke muligt at tilmelde sig holdet uden forudgående aftale med klubben.


Svømmetekniske forudsætninger:
 
Primære krav:

 • Flere på hinanden følgende hovedspring med streamline under vandet
 • Svømme crawl med vejrtrækning
 • Svømme korrekt sammensat rygcrawl med ben og arme
 • 50m flyben med streamline
 • Svømme 100+m uden pause
 • Crawlvending med tilhørende undervandsarbejde

Det er en fordel at kunne:

 • Vending i rygcrawl
 • Kendskab til undervandsarbejde ifm. Vendinger, indslag og officiel starter

 

Læringsmål:

 • Foretåelse af FINA regler for stævner og svømning
 • Brystsvømning, både ben, arme og pull-out
 • Butterfly, både ben og arme

Tilmeld/Læs mere - (1)

Konkurrence (KO)
Konkurrence
Alder: ca. 10 - 25 år
Svømning 5 gange per uge
 
Svømmerne rekrutteres af træneren blandt svømmerne på Talenrholdet. 
Det er ikke muligt at tilmelde sig holdet uden forudgående aftale med klubben.

Svømmetekniske forudsætninger:
 
Primære krav:

 • Kunne svømme alle fire stilarter
 • Lave vendinger og startspring

Læringsmål:

 • Svømme efter program med starttider
 • Deltagelse i nationale og internationale stævner
Tilmeld/Læs mere - (1)

Nybegynder Voksen (NBV)
Nybegynder Voksen
Alder: ca. 17-99 år
Svømning 1-2 gang per uge, afhængigt af tilmelding
- Hold A11/A111: 2 gange per uge
- Hold A13/A133: 1 gang per uge

Bassindybde: 2 meter
 
Dette hold har fokus på vandtilvænning og tryghed i vandet, samt basal svømmeteknik i crawl, rygcrawl og evt. brystsvømning.

Sæsonen startes ud med fælles teknikundervisning i crawl og rygcrawl med individuel hjælp og tilretning. Foruden den svømmetekniske del sættes der også fokus på vejrtrækningsteknik, selvredning (vandtrædning, flydeteknik m.v.) og balance i vandet.
Alt efter det aktuelle niveau på holdet, kan der blive tilføjet andre fokuspunkter. Der er to trænere tilknyttet holdet, hvorved undervisningen kan differenceres.

Gradvist gennem sæsonen ændres programmet til at være mere individuel tekniktilretning. Såfremt man har specielle ønsker til fokusområder, vil trænerne forsøge at få dette indpasset i undervisningen.

Til en start kan svømmerne benytte svømmebælter til tryghed og opdrift. Fokus vil her være på, gradvist at klare kunne sig uden opdriftsmidler. Svømmeren bestemmer selv i hvilket tempo, denne progression skal ske.

Svømmetekniske forudsætninger:
Der er ingen svømmetekniske forudsætninger for at tilmelde sig, eller deltage på dette hold.
- Vær dog opmærksom på:
    - Bassindybden er 2 meter i hele bassinet. Dog undervises der lige op til en bassinkant.
- Grundet holdets fleksible rammer og deltagernes forskellige svømmemæssige baggrund, kan der forekomme større niveauforskel på holdet.
- Dette er ikke et dedikeret crawlhold. Såfremt du udelukkende ønsker undervisning i crawlteknik, se i stedet vores Crawlhold for voksne.

Undervisningsform:
Holdet har fokus på læring og tryghed i vandet gennem fælles teknikundervisning, samt individuel tilretning.
Der svømmes ikke efter program.

Læringsmål:
 • Tryghed i vandet
 • Få hovedet under vand
 • Basal svømmeteknik i crawl, rygcrawl og evt. brystsvømning
 • Svømme uden hjælpemidler

OBS: Der er ikke forhåndstilmelding mellem de to kvartalssæsoner. Vi anbefaler derfor at man tilmelder dig begge kvartaler med det samme.
Tilmeld/Læs mere - (5)

Let-Øvet Voksen (LØV)
Let-Øvet Voksen
Alder: fra 17 år
Svømning 1-2 gange per uge

Niveauet over Nybegynder Voksen. Holdet er for dig, der ønsker at bygge ovenpå de basale svømmefærdigheder og lære nye stilarter og teknikker. Der arbejdes med grundteknikkerne til crawl, rygcrawl og brystsvømning. Endvidere en flygtig berøring af teknikken butterfly.

Det forudsættes at man kan begå sig uden hjælpemidler (bælte), behersker den basale teknik til to stilarter, samt kan svømme minimum 50m uden pause.

Programlængde: 800-1000m per lektion.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Øvet Voksen (ØV)
Øvet Voksen
Alder: fra 18 år

Svømning 1-2 gang per uge, afhængigt af tilmelding
- Hold A14: 2 gange per uge
- Hold A14a/A14b: 1 gang per uge, henholdvis mandag eller onsdag.

 

Dette hold er niveauet over Let-Øvet Voksen. 

Her er der fokus på at bygge ovenpå grundteknikken, og dermed gå i dybden med avancerede øvelser og teknikker. Der arbejdes med alle fire stilarter crawl, ryg, bryst og butterfly, samt alternative øvelser og teknikker. Endvidere er der fokus på boost af kondition og hurtighed.
Foruden den svømmetekniske del, sættes der også fokus på vejrtrækningsteknik, selvredning (vandtrædning, flydeteknik m.v.), kondition og balance i vandet.

Til undervisningen om mandagen vil der være mulighed for at vælge mellem et dedikeret teknik- eller styrkeprogram. 

- Teknikprogrammet vil gennem sæsonen gennemgå de tekniske aspekter af de fire stikarter, kombineret med konditionstræning.
- Styrkeprogrammet har fokus på at opbygge og styrke konditionen, og benytter sig særligt meget af alternative øvelser med inspiration fra bl.a. crossfit, fridykning, fitness og livredning. 

Gennem hele sæsonen vil programmerne suppleres af alternative øvelser med særlige fokusområder, små konkurrencer og overraskelser. 
Alt efter det aktuelle niveau på holdet, kan der blive tilføjet andre fokuspunkter. Der er to trænere tilknyttet holdet, hvorved undervisningen kan differenceres.

Programlængde: 1500-2200 meter per lektion.

Et programeksempel kan ses herunder.
Svømmetekniske forudsætninger:

Det forudsættes at man behersker den grunlæggende teknik til de tre stilarter crawl, bryst og ryg, samt kan svømme minimum 100m crawl uden pause.

Undervisningsform:

- Holdet har fokus på at bygge ovenpå grundteknikken gennem fælles tekniktræning, samt individuel tilretning.
- Traditionel træning krydret med alternative øvelser med inspiration fra andre sportsgrene.
- Der svømmes efter program.

Læringsmål:

 • Tilretning af teknik i alle fire stilarter
 • Konditions- og styrkeopbygning gennem øvelser
 • Læring og motion gennem sjove og nutænkende træningsformer
 • Fokus på fællesskabet gennem sociale arrangementer og godt kammeratskab
Tilmeld/Læs mere - (2)

Meget-Øvet Voksen (MØV)
Meget-Øvet Voksen
Alder: fra 20 år
Svømning 1 gang per uge
 
Niveauet over Øvet Voksen. Klubbens højeste niveau for voksne. Holdet er for dig, der er velbevandret i svømmeverdenen og ønsker at blive udfordret på teknik, kondition og vandføling. Fokus ligger på hård konditions-træning i alle fire stilarter crawl, ryg, bryst og fly, samt alternative øvelser og teknikker med inspiration fra bl.a. Open Water, fridykning m.v.

Det forudsættes at man behersker alle fire stilarter, samt kan svømme minimum 200m crawl uden pause.

Programlængde: 2000-2500m per lektion.
Tilmeld/Læs mere - (2)

Crawl hold (CHV)
Crawl Hold Voksen
Alder: fra 17 år
Svømning 1 gang per uge
 
Har du aldrig lært at crawle eller brug for at forbedre din teknik, har du her muligheden for at komme videre.
Holdet er et begynder-crawl hold for unge og voksne som kan svømme bryst- eller rygsvømning, men gerne målrettet vil lære at svømme crawl. Der startes fra bunden med benspark, balance, vejrtrækning mv.
Tilmeld/Læs mere - (2)

Motion (MO)
Motion
Alder: fra 17 år
Svømning 1 gang per uge
 
Motionister i alle aldre. Holdet for dig, der gerne vil svømme på egen hånd.
Vær opmærksom på, at der ikke undervises på disse hold.
Tilmeld/Læs mere - (12)

Kunstsvømning (KSV)

Kunstsvømning
Alder: fra 6 år og op
Træning 3 gange per uge

Kunstsvømning handler om at udfolde sig kunstnerisk i vandet og der er mange forskellige elementer til sporten. Sporten kombinerer smidighed, kontrol, kondition, teknik, rytme og musik og meget andet.

På holdet fokuseres der først og fremmest på grundfærdighederne indenfor kunstsvømning. Du vil blive introduceret for de basale figurer som blandt andet tub, baglæns kolbøtte og balletben. Samtidig indeholder træningen også øvelser med henblik på at lære de 4 svømmestilarter crawl, rygcrawl, butterfly og brystsvømning. Endvidere arbjeder vi med øvelser indenfor styrke og smidighed på land.

Vi træner tre gange om ugen - tre gange i vand og én gang på land

Svømmetekniske forudsætninger:
 
Primære krav:

 • Kunne svømme 25m uden pause
 • Basal kendskab til crawl og rygcrawl
 • Dykke og have hovedet under vandet
 • Nysgerrig på en anden form for træning i vand

 Undervisningsform:

 • Primært fokus på træning, og knapt så meget på leg

 

Læringsmål:

 • Arbejde med vandføling og stilarter
 • Lære figurer og små sekvenser, der opføres i grupper eller solo til stævner
 • Deltage i nationale, og ved eventuel udtagelse, også internationale stævner


Tilmeld/Læs mere - (2)

Crawl / Konditionstræning (CKO)
Crawl / konditionshold
Alder: fra 18 år
Svømning 1 gang per uge

BEMÆRK: Forbeholdt aktive medlemmer allerede tilmeldt enten Crawl, Let-Øvet eller Øvet voksenhold.
Tilmeld/Læs mere - (2)

AquaFit Voksen (AQF)
AquaFit Voksen
Alder: fra 18 år
Træning 1 gang per uge

Deepwater Aqua Fitness. Er du til høj puls, intensiv vandtræning og godt fællesskab, så er dette lige holdet for dig.

Der er ingen krav til svømmefærdigheder, blot du kan lide at være i vandet og ikke er vandskræk.
Vær opmærksom på at bassinet er 2m dybt, så du vil ikke kunne bunde.
Tilmeld/Læs mere - (1)

AquaFit FLEX Voksen (AQFLX)
AquaFit FLEX Voksen
Alder: fra 18 år
Træning 1 gang per uge

 
Deepwater Aqua Fitness. Er du til høj puls, intensiv vandtræning og godt fællesskab, så er dette lige holdet for dig.

Der er ingen krav til svømmefærdigheder, blot du kan lide at være i vandet og ikke er vandskræk.
Vær opmærksom på at bassinet er 2m dybt, så du vil ikke kunne bunde.

Med vores FLEX-funktion har du, modsat vore andre hold, mulighed for at betale for enkelttræninger.
Når du har tilmeldt dig holdet, møder du blot op til den eller de træninger du har lyst til eller mulighed for, og så betaler du på Mobilepay for den aktuelle træning ved undervisningens start. Prisen er 40kr per træningsgang.
Helt enkelt!
Tilmeld/Læs mere - (1)

Test (Test)

Test

Tilmeld/Læs mere - (1)

Seneste nyt

ØVET ELLER BEGYNDER - VANDET ER DET SAMME OG TAGER IKKE PARTI. HVORFRA DIT UDGANGSPUNKT END SPRINGER, VIL VANDET ALTID BÆRE DIG FREMAD MOD MÅLET - OG DET ER ALDRIG FOR SENT AT PÅBEGYNDE REJSEN.

- Aarhus 1900 svømning

Vores samarbejdspartnere

BLIV MEDLEM

Bliv
medlem nu

Vi glæder os til at hjælpe dig i gang med din træning. Vi har hold for alle aldre og ambitioner.