Generalforsamling 2015
 
   Afholdes onsdag d. 17. marts 2015 kl. 18.30 på Aarhus Svømmestadion hvor Aarhus 1900 vil byde på smørrebrød.
   For at vide hvor meget smørrebrød vi skal bestille, har vi oprettet et event hvor du kan tilmelde dig.
 
   Dagsorden
 
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af kasserer
6. Valg af svømmeleder (nuværende svømmeleder genopstiller)
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af en revisor samt 1 revisorsuppleant
10. Valg af udvalg
11. Eventuelt

Seneste nyt

Man kan fremad se, at de har været udset til at læse, at der skal dannes par af ligheder. Dermed kan der afsluttes uden løsefor tiden.

- Aarhus 1900 svømning

Vi tilbyder

Vores sponsorer

BLIV MEDLEM

Bliv medlem

Man kan fremad se, at de har været udset til at læse, at der skal dannes par af ligheder. Dermed kan der afsluttes uden løse ender,