MERE END 500 MEDLEMMER ÅRLIGT
OVER 70 FORSKELLIGE HOLD PÅ 6 NIVEAUER
100+ ÅRS ERFARING - STILL GOING STRONG


 
SÆRLIGE COVID-19 FORHOLD

Grundet den aktuelle COVID-19 situation er vi i Aarhus 1900 Svømning, i lighed med andre klubber og foreninger, underlagt særlige forholdregler og retningslinjer i de fælles bestræbelser på, at mindske risikoen for smittespredning.

Vi tager naturligvis ansvar for at sikre, at alle vore hold og aktiviteter gennemføres på forsvarligvis og indenfor gældende retningslinjer, således at alle medlemmer kan føle sig trygge.


Flere hold kører derfor med færre pladser end normalt, ligesom omklædnings- og tilskuerforhold er ændret.

Læs mere om de aktuelle regler nedenfor.

Aarhus Svømmestadion:

 • Ændrede omklædningsfaciliteter 
  Alle hverdage klædes der om i omklædningsrum 1 og 2, på gangen under boldhallerne.

  Lørdage og søndage klædes der om i omklædningsrum 3 og 4. 

  Der er plads til 13 personer i hvert omklædningsrum, og der er ikke adgang til sauna eller aflåste omklædningsskabe.

 • Forældrefri hal og omklædningsrum 
  For at mindske risikoen for smitte er hal og omklædningsrum gjort. Det forventes at alle børnesvømmere selv skal kunne klare omklædning og afvaskning uden hjælp fra voksne.
  Forældre kan i begrænset omfang opholde sig i forhal, og ellers udenfor anlægget.

 • Mødetid og -sted
  Hvert hold mødes ved tribunen. modsatte side af indgangsdøren. For at mindske smitterisiko mellem hold er mødetid tidligst 10 minutter før undervisningsstart.
Vorrevangskolen:
 • Forældrefri hal og omklædningsrum 
  For at mindske risikoen for smitte er hal og omklædningsrum gjort forældrefri.
  Det betyder at alle børnesvømmere forventes selv skal kunne klare omklædning og afvaskning uden hjælp fra voksne.
  Forældre skal forblive udenfor disse områder både før, under og efter undervisning.
Søndervangskolen:
 • Forældrefri hal og omklædningsrum 
  For at mindske risikoen for smitte er hal og omklædningsrum gjort forældrefri.
  Det betyder at alle børnesvømmere forventes selv skal kunne klare omklædning og afvaskning uden hjælp fra voksne.
  Forældre skal forblive udenfor disse områder både før, under og efter undervisning. 

Seneste nyt

ØVET ELLER BEGYNDER - VANDET ER DET SAMME OG TAGER IKKE PARTI. HVORFRA DIT UDGANGSPUNKT END SPRINGER, VIL VANDET ALTID BÆRE DIG FREMAD MOD MÅLET - OG DET ER ALDRIG FOR SENT AT PÅBEGYNDE REJSEN.

- Aarhus 1900 svømning

Vores samarbejdspartnere

BLIV MEDLEM

Bliv
medlem nu

Vi glæder os til at hjælpe dig i gang med din træning. Vi har hold for alle aldre og ambitioner.